GRAFIKK: Se hvordan budsjettet blir for deg

I budsjettforslag 2015 for Ålesund kommune legger rådmann Jarle Bjørn Hanken til grunn en økning i de fleste kommunale avgifter.

Blant avgiftsøkningene er det i budsjettet en økning i vannavgift på 15 prosent, avløp øker med 10 prosent og renovasjon med 12 prosent.

Størst prosentvis økning finner vi under "hjemmetjenester", der vederlag for hjemmebaserte tjenester er foreslått økt med 26 prosent ut over vanlig prisstigning for de med inntekt ut over 2G. Satsene for trygghetsalarm økes med 6,2 prosent for de med lavest inntekt, men har du over 5 G vil prisøkningen bli på hele 73,2 prosent.

- Ålesund kommune har lagt under sammenlignbare kommuner, er rådmannens begrunnelse for forslaget til økning av satsene.

Tekniske avgifter

Planlegger du å bygge i Ålesund kommune bør du regne med en økning på 15 prosent for byggesaksbehandling i 2015. Gebyret for plansaker økes med 21 prosent + deflator (generell prisvekst).

Betalingssatsene for gravlegging og kremasjon er foreslått økt med tre prosent fra 2015.

Dyrere SFO

I rådmannens forslag til budsjett ligger et forslag om økning av betalingssatsene for Skolefritidsordning (SFO) med 6,2 prosent.

- Barnehagesatsene skal til en hver tid være lik den statlige maksimalprisen (2.580.- fra 1.januar 2015).

Betalingssatser for fotball- og friidretsbaner økes med fem prosent, og kommunale idrettshaller økes med seks prosent. Satsene til Kulturskolen foreslås økt med sju prosent.

Samtidig vil kommunen kutte utgifter som drift av offentlig toalett, rensing av åpne grøfter, og utgifter til gaterenhold (kosting). Disse tjenestene har samlet kostet litt over 300.000 kroner årlig for Ålesund kommune sin del.

Brøyting for private økes med 3,1 prosent.

Les hele budsjettforslaget her