Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokaten i Oslo, skal planleggingen pågått i perioden desember 2015 til mars 2016. Den 14. mars 2016 ble hasjen fraktet over grensa ved Svinesund, gjemt i et utenlandsregistrert vogntog, der to utenlandske statsborgere var sjåfører.

Narkotikaen ble så kjørt til en by på Østlandet, der en av de tiltalte tok imot partiet, og lastet det over i en personbil.

Heleri

Den eldste av de to tiltalte ålesunderne, en mann i 50-årene, er i tillegg tiltalt for heleri. Ifølge tiltalen skal han ha oppbevart 881.800 kroner i en leilighet han disponerte i Oslo, og pengene skal ha kommet fra kriminell virksomhet, derav narkokriminalitet.

I tillegg er de fire, inklusive de to ålesunderne, tiltalt for å ha fått overrakt og ha fraktet store mengder hasj rundt om i Oslo-området, samt at de to ålesunderne aleine er tiltalt for å ha oppbevart 184 gram hasj og 7,9 gram amfetamin.

Organisert kriminalitet

De fire er tiltalt etter den såkalte orgkrim-paragrafen der det blant annet heter: «Fengselsstraffen forhøyes inntil det dobbelte, men ikke i noe tilfelle med mer enn 6 år og aldri ut over 21 år.»

Den eldste av ålesunderne er også, sammen med en av de andre tiltalte, tiltalt for å ha begått ett nytt lovbrudd av samme art som han tidligere er dømt for.

Inndragning

Det er lagt ned en felles påstand om inndragning av 584.000 kroner. I tillegg er de lagt ned påstand om inndragning av 884.000 kroner og et Rolex armbåndsur fra den eldste ålesunderen og et armbåndsur fra den yngste, en mann i 40-årene.

Uforstående

Det er satt av en hel måned til behandling av saka i Asker og Bærum tingrett. Den yngste ålesunderen forsvares av advokat Ketil Magnus Berg.

– Min klient er helt klar på at han ikke har deltatt i innførsel av stoff, som tiltalen sier. Han vil erklære seg uskyldig i hovedposten av tiltalen, sier Berg.

Advokat Reidar Andresen, som forsvarer den eldste ålesunderen, ønsker ikke å uttale seg om saka før den er i gang.