Skal selje lokal mat via internett

foto
Janne Moe med varer frå ein av leverandørane, Helgøy Gartneri. Foto: Volda Elektriske Mylne