Krever frifinnelse for voldtektsanklager

foto
Advokat Tore Johan Sørland i aksjon under ankesak i Frostating lagmannsrett. Foto: Nils Harald Ånstad