No lovar ho billegare fylkesvegferjer også

foto
Kristin Sørheim (Sp), leiar i samferdselsutvalet, er godt nøgd med vedtaket som blir gjort i Stortinget tysdag. Foto: Staale Wattø