Endrar mottak av pasientar med korona

foto
Torstein Hole, fagdirektør i , Helse Møre og Romsdal, seier at no skal alle sjukehusa i Møre og Romsdal ta i mot pasientar med covid-19 som har behov for akutt hjelp. Foto: Marius Simensen