Ekstremvêr på raudt nivå - «Gyda» vil råke Møre og Romsdal hardast

foto