Texas setter inn nasjonalgarden for å håndtere koronadøde

foto