Siden 2015 har investeringsstøtten til 375 bønder ført til en dobling i sauetallene. Overproduksjonen av sau og lam har gitt store priskutt. Likevel avviste Dale i Nationen denne uken å bremse støtten til sauefjøs, noe flere partier reagerer på.

– De gangene det har gått skikkelig dårlig for norsk landbruk, har det vært situasjoner med overproduksjon. Vi er i ferd med å kjøre oss skikkelig fast, og det tror jeg Dale ønsker, sier leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), til avisen. Næringspolitisk talsperson Steinar Reiten i KrF er enig.

– Når han velger å bare kjøre på, så kan det virke som et bevisst grep for å sette markedsreguleringen under press. Det reagerer vi sterkt på, sier Reiten.

Næringspolitisk talsperson Terje Aasland i Ap mener Dale må vri virkemidlene slik de tilpasses markedsutviklingene framover.

– Her har Dale en beklagelig tilbakelent holdning, hvor han bagatelliserer og fraskriver seg ansvaret.

Også næringspolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes i SV reagerer og frykter dette vil føre til en overproduksjon som bare øker.

Ifølge Norturas prognoser kan den ventede overproduksjonen av saue- og lammekjøtt øke fra dagens 1.100 tonn, til å ende på 1.700 tonn neste år.