Onsdag holder han et foredrag på Sunnmøre museum i regi av kristne menigheter i Ålesund. Foredraget, som har tittelen «Religionskrise og radikalisering», holdes i etterkant av en økumenisk Olsok-gudstjeneste i Borgund kyrkje.

Kriser og forandring

– Kriser og forandring hører sammen. Jeg er opptatt av hvordan kriser påvirker religion. En av de mulige endringene er faren for økt radikalisering, sier Opsal.

I en tid da voldelige islamister har fått sterkt fotfeste i stadig flere land, har mange kristne spørsmål og bekymring knyttet til det som skjer i Syria, Irak og andre steder.

– At det skapes forestillinger om at mennesker fra ulike kulturer og religioner ikke kan leve i fred og sameksistens, er ikke noe nytt i verdenshistorien. Å peke på «de umulige andre», og åpne for vold og undertrykkelse, har vi blant annet sett fra jødeforfølgelsen under nazistene og i andre perioder, sier Opsal.

Konspirasjonsteorier

Han sier at økt tro på konspirasjonsteorier er en vanlig konsekvens av kriser.

– En av de mest kjente av disse, er teorien om at det er inngått en hemmelig avtale mellom vestlige og arabiske ledere om en framtidig islamsk overtakelse av Europa, et såkalt Eurabia, sier Opsal.

Han viser også til bloggeren Fjordman, ålesunderen Peder Nøstvold Jensen, som på bloggen «Gates of Vienna», skrev ting som terroristen Anders Behring Breivik brukte i sitt såkalte manifest, som ble kjent etter terrorangrepene den 22. juli 2011.

Bekymring og frykt

Han mener det er grunn til å være bekymret for radikale og voldelige islamister, både i Norge og andre europeiske land, men at bekymring og frykt må være grunnet i fakta.

– De fleste muslimer er religiøst moderate og fredselskende. Men man skal være våken. Selv om bare én promille av muslimene i Norge støtter det IS står for, så teller det 200–300 mennesker. Og det trengs kun én galning for å gjennomføre et terrorangrep, sier han.

Mange vil vite mer

Rundt om på sine foredrag i Norge er det spesielt to spørsmål tilhørerne ønsker å få svar på.

– Mange vil vite mer om hva islam egentlig er. I tillegg ønsker mange mer kunnskap om de radikale elementene innen islam, sier Opsal.

Han har skrevet bøker og artikler om islam, og reist mye i muslimske land og regioner. Selv tror Opsal at frustrasjon over urettferdige økonomiske og samfunnsmessige forhold lokalt, danner grobunn for fremvekst av ekstremt radikale og voldelige elementer innen islam - en religion han selv omtaler som «et mangfoldig fenomen».

– Det nye er at disse radikale bevegelsene har fått nye roller i det internasjonale samfunnet. sier han.

– Ikke en konspirasjonsteori

I en kommentar til Sunnmørsposten, sier Peder Nøstvold Jensen, alias Fjordman, følgende:

– Det pågår nå en bølge av jihadistisk vold som er i ferd med å spre seg fra Midtøsten til vestlige byer. Dette skjer rett foran øynene på oss og er overhodet ikke en konspirasjonsteori.

– Militante muslimer som støtter Den islamske staten (IS eller ISIS) finnes allerede i europeiske byer, selv i Norge, sier Nøstvold Jensen. Han hevder at IS-terrorister har full støtte i islamske skrifter for sine handlinger.

Han legger til at Anders Behring Breivik selv spesifikt har sagt gjentatte ganger at han ønsket å få mediene til å starte en «heksejakt» på fredelige islamkritikere.

– Anders Behring Breivik har selv uttalt at han var godt fornøyd med at mediene utførte hans ønske, sier Jensen.

<strong>Islam-frykt:</strong> Sosiale medier brukes flittig til diskusjoner og innlegg om farene ekstrem islamisme utgjør. Her et bilde av bloggen «Gates of Vienna», der flere hevder at muslimer ønsker å underlegge seg Europa. Bloggen for alvor kjent i vide kretser, etter 22. juli-terroren i Oslo og på Utøya i 2011. Terroristen Anders Behring Breivik hadde funnet ideologisk inspirasjon i tekster bloggeren Fjordman fra Ålesund hadde skrevet der. Arkivfoto/illustrasjon: NTB Scanpix