Provosert over nye undersøkelser i Fremmerholen

foto
Ålesund kommune har iverksatt grunnboring i Fremmerholen, øst for Fremmerholen barnehage, og utreder videre bygging av vannrenseanlegg på tomta. Området er nå oppmerket med en rekke slike markeringsstikker som sees midt i bildet. Foto: Staale Wattø