Gallefoss, Ålesunder oppvokst i Vegsund, fikk prisen på en tilstelning tirsdag kveld. I 1993 etablerte Fred Gallefoss Norsk veterannettverk, og det er for arbeidet med dette at han får utmerkelsen.

- Oppmerksomheten var lenge ikke-eksisterende, men Forsvaret og myndighetene tok et ansvar for rundt 15 år siden. For meg har det vært viktig å bidra til å spre informasjon til veteranene, sier Gallefoss til Forsvaret.no

I begrunnelsen framhever veteranpriskomiteen spesielt Fred Gallefoss sitt pionerarbeid for veteraner gjennom nettstedet Norsk veterannettverk, norvetnet.no. Han etablerte nettstedet allerede i 1993. Det er rundt to år før de første norske nettavisene ble startet. Han har også utviklet veterannettverket i takt med tiden, og i dag foregår det meste av aktiviteten på Facebook, hvor Norsk veterannettverk er den største gruppen for veteraner fra internasjonale operasjoner. Det er fjerde gang Forsvaret deler ut veteranprisen, tradisjonen tro på den nasjonale veterankonferansen, som i år arrangeres i Stavanger. Fred Gallefoss mottok prisen foran over 300 konferansedeltagere tirsdag kveld, skriver Forsvaret.no