Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim er i ferd meg å samle bevisene som skal legges fram i rettssaken mot Steven (Paco) Dan Danielsen (24) fra Ålesund. Rettssaken starter i Sunnmøre tingrett neste uke.

Danielsen er tiltalt for drap, voldtekt, ransforsøk og trusler mot offentlige tjenestemenn. Den tiltalte har innrømt drapet og voldtekten av Anja Weløy Aarseth, men benekter tilknytning til ransforsøket ved Pluto-kiosken i Ålesund, som skjedde kort tid før Anja ble drept.

Vitner

Politiet mener likevel at bevisene er sterke nok til å tiltale Danielsen for ransforsøket.

- Tiltalen for ran er basert på at vi mener det bevist ut over rimelig tvil at Danielsen forsøkte å rane kiosken, sier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til smp.no.

Er det smp.no kjenner til vil politiet føre vitner som har sett Danielsen, både i tilknytning til ransforsøket og ugjerningen på Aksla.

Mobilbruk

Seniorrådgiver Cato Meyer vil på vegne av Kripos legge fram elektroniske spor som knytter Danielsen til området ved Pluto-kiosken og seinere Akslafjellet.

Under Sigrid-saken var mobilbruk og elektroniske spor sentralt i politiets bevisførsel. Ved hjelp av mobildata fra teleselskap kan etterforskere hente ut både passive og aktive data. Aktive data er logg av samtaler og datatrafikk (tekstmeldinger, internettsurfing og push-varsler), mens passive data er kommunikasjon mellom mobilenheten og basestasjoner. Ved hjelp av passive data kan poliitiet kartlegge bevegelser, selv om mobilen ikke er i bruk.

- Vi har sikret oss elektroniske spor av tiltaltes og den dreptes mobiltelefoner. Dette gjelder både tiltalte og den drepte, bekrefter statsadvokaten.

Politiet vil under rettssaken gi et bilde av de involvertes bevegelser og klokkeslett.

På denne måten kan, etter det smp.no erfarer, politiet fastslå at Danielsen oppsøkte åstedet for drapet og voldtekten på Aksla igjen - etter at ugjerningen fant sted.

- Jeg vil ikke kommentere hva han skal ha gjort da han var tilbake på åstedet. Det vil vi komme tilbake til under rettssaken, sier Nordheim, som skal være aktor i saken.

Anjas mobiltelefon er fremdeles ikke funnet.

Våpen

Etter at Danielsen ble pågrepet ble leiligheten ransaket. Her ble det blant annet funnet et luftvåpen.

- Jeg kan bekrefte at det ble gjort funn av et luftvåpen hjemme hos tiltalte, et våpen vi mener har vært brukt under ransforsøket, sier statsadvokaten.

Benekter ransforsøk

Danielsens forsvarer Per Herman Thori-Aamot vil ikke gå inn på bevisvurderingeren før rettssaken.

- Jeg er kjent med politiets bevismateriale, men jeg vil ikke gå inn på hva min klient har forklart, sier Per Herman Thori-Aamot til smp.no.

- Sett i lys av alvorligheten i de andre tiltalepunktene, er det ikke rart at han benekter ransforsøket?

- Det vil jeg ikke kommentere ut over at jeg vil legge ned påstand om frifinnelse for den posten på vegne av min klient, sier Thori-Aamot.

foto
Kartet viser hvor Anja Weløy Aarseth ble funnet drept (rød ring til venstre) og området hvor den tiltalte bodde.
foto
Ransforsøk ved Pluto-kiosken i Ålesund. Foto: Alexander Worren