Forsvaret i Norge endrer definisjonen av begrepet «veteran».

Heretter skal alt personell som har tjenestegjort i Forsvaret ansees som dette.

Med det ønsker Forsvaret å vise anerkjennelse til flere enn de som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Allerede i 2021 tok forsvarssjefen offentlig til orde for en utvidelse av begrepet. Nå blir dette formalisert.

Endringen inntrer i forbindelse med regjeringens framleggelse av ny tiltaksplan for veteraner i 2024.

– Forsvarssjefen ønsker at alle som har tjenestegjort for nasjonen skal anerkjennes for sin tjeneste og kan kalle seg veteraner, skriver generalløytnant Ingrid Gjerde, sjef i Forsvarsstaben, i et brev til alle avdelinger i Forsvaret.

Begrepet «veteran» omfatter heretter både internasjonal og nasjonal tjeneste, inkludert førstegangstjeneste, for både militære og sivile.

Endringen er først og fremst symbolsk, etablerte økonomiske erstatningsordninger forblir som før.