Suppe-Kalle opplever stor giver­glede etter avis­oppslag