Etter en køfri sommer er køene i Oslo-trafikken nå tilbake. Men dette kan fort bli den siste høsten med endeløse køer. Fra 1. mars neste år skal det kreves inn bompenger i hele 84 bomstasjoner i Oslo. De fleste av dagens 31 bomstasjoner bygges om til toveis innkreving, mens det bygges 53 nye. Bompengekostnadene blir så høye for folk flest at færre vil kjøre bil, ifølge Motor.

Konsulentselskapet Cowi har gjort beregninger for Statens vegvesen som viser at trafikken gjennom døgnet vil gå ned med 11 prosent forbi de 84 bomstasjonene, og med hele 16 prosent i rushtrafikken. Antall kjørte kilometer vil gå ned med 11 prosent i Oslo, og to prosent i Akershus, tror forskerne.