Dømd for manglande skilting av hogstarbeid

foto
Søre Sunnmøre tingrett, leia av dommarfullmektig Margrethe Brautaset (nr. tre frå høgre), var på synfaring til hogstfeltet i Hovdebygda. Retten (dei tre til høgre) har funne tiltalte skuldig i brot på arbeidsmiljølova. Foto: Anne-Mari Tomasgard