– Det var nødvendig å framskynde for å sikre kapasitet til å bygge denne typen skip, ikke minst av hensyn til vår sikkerhet og selvstendighet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Sunnmørsposten.

I morges gratulerte han ansatte og alle parter med kontrakten til en verdi av fem milliarder kroner.

Statsråden hadde også med seg statsminister Erna Solberg, riktignok i form av en videohilsen, med likelydende budskap.

Ledig verftskapasitet

–  Vi visste det var ledig kapasitet ved norske verft. Vi visste det var viktig å få holde i gang arbeidet gjennom en tid hvor  verftsnæringen er hardt rammet av nedgangen i oljesektoren. Derfor er vi et par år før Forsvaret egentlig hadde tenkt at vi skulle sette i gang byggingen av kystvaktskipene, sa Solberg.

– Jeg er glad for at det kommer, at vi får nye moderne båter, for jeg er helt sikker på at det dere nå skal bygge kommer til å være av stor betydning for overvåking av sjøområdene våre. Også for sikkerhet og hjelp til alle de andre som også er på sjøen som et levebrød.

Det er hyggelig å vite at kontrakten har gått til et sted med lang tradisjon for å bygge skip i Norge av høy, høy kvalitet.

Viktig på alle konfliktnivå

Solberg viste til at Norge som sjøfartsnasjon, med et territorium som er seks til sju ganger så stort i havet som det er på land, må ha god overvåkning og god evne til å håndtere situasjoner i den store delen av våre områder, nemlig på havet og vår kontinentalsokkel.

– Kystvakta er en viktig del av forsvaret i alle konfliktnivå, fra fred til sikkerhetspolitisk krise, til krig, sa forsvarsministeren.

– Vi opererer hver dag langs hele den langstrakte kysten, i de mest krevende forhold og i forskjellige forhold –  i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen – i helt forskjellige forhold med forskjellige egenskaper på fartøyene, og med en helt egen kompetanse på besetningen.

Kystvaktskipene skal brukes til ressurskontroll, redningsoppdrag, opprenskingsarbeid, suverenitetshevdelse.

Konkurrerte med de beste

– Når dere har vunnet denne kontrakten er det fordi dere har konkurrert med de beste i verden om å få lov å gjøre denne jobben i et av områdene med de beste maritime klyngene verden kan vise til. Nettopp  for at dere kan alle de tingene som trengs som gir oss muligheten til å ha en langsiktig og forutsigbar forvaltning av området og opprettholde stabiliteten i områdene. Det gjør vi gjennom Kystvakta.

Forholdet til Russland

Forsvarsministeren pekte på vår geografiske nærhet til en stor nabo i øst: Russland.

– En nabo som har interesser i samme områder som oss. En aktiv nabo i nordområdene, slik vi er det. Vi må evne å være en tydelig nabo. Norge må evne å være en lesbar, forståelig nabo for Russland og en forutsigbar nabo.

Vi ønsker at det skal være internasjonal rett, ikke den sterkestes rett som er bestemmende når vi er ute og utnytter ressursene. Det hjelper kystvakta oss med. Derfor kan jeg smykke meg med at vi er verdensmestere i å forvalte fiskebestander, og at vi er verdensmestere i å utnytte ressurser i nord også, sa Bakke-Jensen.

Sikkerhetshensyn avgjør

– Har dere funnet smutthull i EØS-avtalen som gjorde at en slapp å gå utenlands med anbudet?

– Når vi begrunner det med at vi skal ivareta kompetansen, så er det sikkerhetshensyn som gjør det. Det er et sikkerhetsspørsmål for Norge at vi har denne kompetansen og at vi er i stand til å bygge denne typen skip. Vi begrunner vårt valg med at vi vil beholdet markedet og kundene vi har her.

En av de største

– Forsvaret tidligere har bygget både i Norge og ute. På maritim side er dette en av de historisk største kontraktene til Forsvaret. Vi har jo bygget fregatter tidligere og vi bygger ubåter nå. De er ganske store de også. Men dette er en stor kontrakt både i volum, men også i utstyr. Når vi bygger så store og moderne skip er det en stor sak, understreker forsvarsministeren.

De tre fregattene har en totalkostnad på 6,8 milliarder kroner.

Vard Langsten får vel fem milliarder kroner for sin jobb med å bygge kystvaktfartøyene. Videre skal fartøyene utstyres slik at den totale kostnaden for de tre fartøyene kommer på 6,8 milliarder kroner totalt.