Tafjord Kraftvarme vil brenne giftig kloakkslam

foto
Med temperaturer over 1000 grader vil Tafjord Kraftvarme brenne bort bromert flammehemmer. Miljøgiften er påvist i høye konsentrasjoner i kloakkslam ved Åse renseanlegg, men hovedkilden til utslippet er ennå ikke funnet. Foto: Mona Skjong