Møter seg sjøl i svingdøra

foto
Fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp), har stått i spissen for salg av fylkets eierandeler i Fjord1.