Sunnmørsposten har fått tilgang på alle promilledommer på Sunnmøre mellom 2008 til 2013. De 937 dommene viser at innvandrere er overrepresentert når det gjelder ruskjøring.

Personer med ikke-norsk statsborgerskap utgjør ifølge Statistisk sentralbyrå i snitt sju prosent av befolkningen i denne perioden, og står for 23 prosent av promilledommene (se grafikk).

Nasjonalitetene som topper lista er Polen, Litauen, Latvia, Sverige og Estland.

Test dine holdninger til promillekjøring i rustesten.

Godt kjent

Dette er en tendens både Utrykningspolitiet (UP) og Sunnmøre politidistrikt er kjent med.

– De aller fleste innvandrere vet at ruskjøring er ulovlig, men det er noe med kulturen som gjør at man likevel bryter denne loven oftere enn nordmenn, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

Politimesteren legger til at unge menn er overrepresentert når det gjelder ruskjøring og at det er mange unge menn blant innvandrerne som kommer til Sunnmøre for å jobbe.

Mindre forskjell

Tallene viser at skjevheten de siste årene er blitt mindre. Innvandrerne var mest overrepresentert i 2010 og så har det gått nedover (se grafikk).

Hasseldal er glad for den utviklingen, men vil ikke påstå at det skyldes målrettet arbeid fra politiet.

– Vårt viktigste tiltak er kontroller langs vegen. Vi har likevel vurdert å oppsøke de største bedriftene for å informere, sier han.

Heller ikke UP går spesifikt etter utlendinger i sitt kontrollarbeid, sier Per Einar Hollum, distriktsleder for Nordvestlandet og Trondheim.

– Vi stopper og behandler alle på samme måte, og går ikke spesifikt på utenlandske førere, sier han.

Les også: Kvinner fyllekjører nesten aldriLes også: Fyll øker ulykkesrisikoen 900 ganger

Vanligere i utlandet

Seniorforsker Hallvard Gjerde i Folkehelseinstituttet sier at det ikke er nytt at utlendinger er overrepresentert når det gjelder ruskjøring.

– Generelt kan vi si at det er litt mer promillekjøring blant utlendinger på norske veger, en litt større andel har brukt narkotika, men færre har brukt trafikkfarlige legemidler, sier han.

Litt av årsaken kan være at andelen ruskjøring er høyere i utlandet enn det er i Norge.

– Norge og Sverige skiller seg ut med en lav andel promillekjørere i trafikken. Vi har forskning som viser at 0,2 prosent av norske bilister er påvirket, mens et gjennomsnitt for Europa er rundt 2 prosent, sier Gjerde.

Han presiserer at utlendinger generelt kjører sjeldnere i fylla i Norge enn de gjør i hjemlandet.

Les også: Blir ikke kvitt promillenLes også: Hadde flaks som overlevde

Må forske mer

En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at bilførere fra ikke-vestlige land, spesielt Midtøsten og Afrika, har dobbelt så høy risiko for å bli innblandet i trafikkulykker som bilførere født i Norge eller i andre vestlige land.

Undersøkelsen gjaldt imidlertid kun utenlandskfødte bilførere med norsk førerkort.

Forsker Terje Assum ved TØI understreker at de ikke kjenner til hvordan bildet er for de med utenlandsk førerkort.

– Det er klart behov for mer forskning om innvandrere og trafikksikkerhet, inkludert kjøring i ruset tilstand, sier han.

Test dine holdninger til promillekjøring i rustesten