NRK-journalist: – Prinsipielt utgjer det ein fare for rettstryggleiken