Far tilstår overgrep mot eiga dotter

foto
Advokat Erling Flisnes meiner saka har hatt så lang liggetid hos politiet, trass i at tiltalte vedgjekk skuld allereie i første avhøyr, at dette må kome tiltalte til gode i straffeutmålinga. Foto: Anne-Mari Tomasgard