Dette er endeleg resultat for kommunestyrevalet 2015 i Vestnes. Geir Inge Lien (Sp) var den kandidaten som fekk desidert flest personlege stemmer.

SP:
Geir Inge Lien
Hilde Legernes
Guttorm Kjelsvik
Bjørn Inge Olsen
Gry Kristin Ødegård
Julie Slenes Leine
Kjetil Vikås
Cecilie Therese Gjelsten
Lasse Brenna Øvstedal
Tor Erling Grønning
HØGRE:
Randi Bergundhaugen
Robert Vik
Truls Vik
AP:
Aud Marie Bergdal
Stig Holmstrøm
Aud Sissel Løvoll Suoranta
KRF
Karsten Perry Gjerde
VENSTRE:
Martin Kjøpstad
Andreas Tautra Vegsund
FRP:
Anne Marie Fiksdal
Knut Magne Flølo
Pensjonistpartiet:
Dagfinn Wiik
SV:
Skafti Ingi Helgason

Her kan du sjå kor mange personstemmer kvar enkelt kandidat i Vestnes har fått (ekstern side).