Slipper utbedring og tvangsmulkt, men kommunen må punge ut

foto