Jussprofessor: Innføringen av Helseplattformen kan være ugyldig