I en ny rapport tar organisasjonen for seg menneskerettssituasjonen i hele verden i året som gikk.

Blant landene og regionene som trekkes fram, er Israel og Gazastripen, Ukraina, Myanmar, Etiopia og Sahel. Organisasjonen mener mange land er dobbeltmoralske ved at de kritiserer enkelte overgrep, mens andre overses.

– Mange av landene som fordømte Hamas' krigsforbrytelser, har vært tilbakeholdne i sin respons til dem som begås av Israels regjering, står det i rapporten.

HRW-sjef Tirana Hassan advarer om at det også i demokratier er økende angrep på institusjonene som er nødvendige for å sikre menneskerettigheter og åpne samfunn. Hun viser blant annet til behandlingen av migranter i Europa og religiøse minoriteter i India.

– Når vestlige land og EU-medlemmer lukker øynene for menneskerettsbrudd, enten i egne land eller internasjonalt, for å fremme sine egne interesser, så er det intet mindre enn hykleri, sier Hassan.