Blei dømd for vald med avbitartong og slag mot bussjåfør. No er han frifunnen