Meiner det er for farleg å bu her – krev erstatning