Krevande å finne nye aktørar som vil etablere seg på øvre Rotset