– Vi kjenner stor glede i å meddele dykk at Fugl Føniks si sjel stig opp igjen av oska!