Anlegget kan koste 1,1 milliardar kroner

foto
Dette er den mest sannsynlege plasseringa for eit eventuelt kloakkreinseanlegg på Kvasneset i Sula. Foto: Asplan Viak