Kvinna møtte i retten, og tilsto forholdene. Hun forklarte at hun i august i fjor kjørte til Stordal i alkoholpåvirket tilstand.

– Hun parkerte ved Coop Prix Stordal. Der rotet hun med pedalene. Hun hadde automatgir og tråkket på gassen i stedet for bremsen, noe som førte til at hun kjørte inn i butikken, står det i dommen.

Blodprøveresultatet fra den gangen viste 1,58 i promille, omtrent én time etter kjøringen.

Kvinna har allerede begynt å betale regninga for skadene hun påførte butikken.

2,35 i promille

Selv om kvinnas førerkort ble beslaglagt da hun krasjet i butikken i august, ble hun tatt bak rattet tre ganger til.

I januar i år ble hun tatt to ganger – den ene gangen var hun også full.

I retten forklarte kvinna at hun skulle besøke noen venner. Da viste blodprøven en promille på 2,35 over en og en halv time etter kjøringen.

– Kjøreturen endte med at hun kjørte ut av veibanen i forbindelse med at hun skulle snu, står det i dommen.

I det andre tilfellet var hun edru, og skulle på jobb.

Ny utforkjøring

Også i mai ble kvinna tatt bak rattet med alkohol i blodet. Denne gangen viste blodprøven en promille på 2,66.

– Siktede forklarte at hun ikke husker noe fra kjøringen. Hun antar det er fordi hun hadde drukket for mye. Hun vet ikke hvor mye hun drakk. Det eneste hun husker er at hun ble kjørt til sykehuset etter kjøringen. Etter at hun hadde vært på sykehuset dro hun på jobb, står det i dommen.

Også denne gangen endte det med utforkjøring for kvinna.

Skjerpende omstendigheter

Det var flere skjerpende omstendigheter i saken.

– Alle tre kjøringene foregikk på dagtid over lengre strekninger og i tettbygde strøk. Kjøringene representerte dermed svært høy risiko, står det i dommen.

I tillegg nevnes det som skjerpende at kvinna begikk to nye promillekjøringer mens hun fortsatt var under etterforskning for den første, og at hun ikke hadde gyldig førerkort.

I formildende retning la retten vekt på at kvinna har gitt en uforbeholden tilståelse, og dermed har spart både påtalemyndigheten og domstolen for arbeid.

Dommeren vurderte det slik at 60 dager fengsel, og 36.000 kroner i bot var riktig straff for kvinna. I tillegg mister hun retten til å ha førerkort i fem år.

– Siktede har ved sin kjøreatferd vist svært lite respekt for vegtrafikklovgivningen og liten forståelse for det farepotensialet kjøringen har medført, står det i dommen.