Flertall for Romsdalsaksen

foto
Vegprosjektet består mellom anna av ei bru over Julsundet. Møreaksen kommer dårligst ut i en spørreundersøkelse som er utført for Folkeaksjonen MuM (Møre uten Møreaksen). Foto: MØREAKSEN AS