Av: Sunniva Bøthun

Bil køyrde av vegen - traff lyktestolpe