Fortsetter som leder for Ålesund Arbeiderparti

foto