Starter arbeidet med å gjøre Moa urbant

foto
planer: Moa-området skal videreutvikles basert på fortetting og transformasjon, som det står i bestillinga til de to firmaene som skal komme med forslag om hvordan de mener det bør skje. Nå har de åtte uker på seg til å komme med konseptutredninger som skal være et grunnlag når Ålesund kommune setter i gang arbeidet med å lage en områdeplan. Foto: Staale Wattø Foto: Staale Wattø