Trafikkskadd vann fram mot forsikringsselskap

foto
Ifølgje bilansvarslova kan erstatninga minskast eller falle bort om den skadelidne har medverka til skaden med vilje eller ved aktløyse. Illustrasjon. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix