Stor fare for flaum og jordskred på Nordvestlandet

foto