- Folk blir trua til tausheit

foto
Dag Olav Tennfjord, Høgre. Foto: Einar Orten Trovåg