Regjeringen foreslår lagringsplikt for IP-adresser i ett år