Det svinger ikke på norske byggeplasser om dagen. Høye renter gjør at færre vil kjøpe bolig, og byggekostnadene er høyere enn før. Boligprisene faller, og det settes i gang lite nyproduksjon.

Det rammer bredt: Mandag varslet byggevarekjeden Maxbo at 100 ansatte blir permittert.

Nå vil kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) ta tak i problemet. Tirsdag formiddag har han invitert åtte ulike organisasjoner innen byggenæringen til et innspillsmøte.

–Jeg vil høre om byggenæringens erfaringer i den senere tida, og deres vurderinger om hvor skoen trykker mest, sier Sande i presseinvitasjonen.

Han ber også om innspill til hvordan man kan skape gode rammevilkår for boligbyggingen.

Mange er sagt opp allerede

Bransjeforeningene Byggenæringens Landsforening og Boligprodusentenes Forening tegner et dystert bilde: Det verste ligger foran oss, frykter BNL.

– Signalene fra våre bedrifter er at de er svært pessimistiske med tanke på markedet i 2024, og én av tre vurderer nedbemanning eller oppsigelser de neste tre månedene, sier kommunikasjonssjef Trond Cornelius Brekke i Byggenæringens Landsforening til NTB.

Han legger til at mange allerede har permittert eller sagt opp folk, men at dette foreløpig ikke har vist seg i ledighetstallene.

– Det er allerede foretatt betydelige nedbemanninger – og flere vil komme, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

Skaper problemer i fremtiden

Flere av organisasjonene sier til NTB at krisen i byggebransjen kommer til å skape problemer når økonomien tar seg opp igjen. Når det ikke bygges boliger, vil det heller ikke være nye boliger å kjøpe når folk har penger.

– Forventningen er at regjeringen forstår alvoret i krisen som rammer bygging av nye boliger. Det er et dramatisk fall som vil forplante seg i boligmangel, særlig i årene framover, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

De frykter at det treige boligmarkedet nå vil føre til prispress når markedet tar seg opp igjen.

– Det vi foreslår at regjeringen bør gjøre, er blant annet å sette Husbankens penger i arbeid, sier Fredriksen og viser til den økte utlånsrammen banken har fått i statsbudsjettet.

Foreslår flere grep

NBBL foreslår også at det innføres en automatisk forlengelse av den såkalte rammetillatelsen for boligbyggere som har en tillatelse i dag, men som ikke har fått satt i gang prosjektet. Utløper tillatelsen før man har fått bygd, må man søke på nytt.

De ønsker seg også en utvidelse av mulighetene for såkalte deleieboliger, som er lettere å selge i et trangt marked, samt at kommunene sørger for flere interessante tomter.

Også Obos deltar på møtet. Boligbyggelaget har varslet at det også kommer til å støtte opp om ønsket om flere såkalte deleieboliger, en tanke regjeringen allerede har varslet at de ser på.

Verste krise siden 90-tallet

Møtet i Kommunaldepartementet begynner kort tid før meglerorganisasjonen Eiendom Norge legger fram sin boligprisoversikt for november. Administrerende direktør Henning Lauridsen skal tegne et bilde av den største krisen siden tidlig 1990-tall for statsråden.

Han forteller om at kun ti boliger er igangsatt i Oslo i 3. kvartal i år, og at kompetanse og kapital forlater bransjen.

Eiendom Norge har lenge vært kritisk til utlånsforskriften, som blant annet stiller krav til låntakernes egenkapital og evne til å tåle renteøkninger. De mener den er tilpasset en annen tid med svært lave renter, noe de også ventes å nevne denne gang.

– Finansministeren må oppheve utlånsreguleringen nå, da normaliseringen av prisen på penger, altså renten, i seg selv er nok for å ha kontroll på gjeldsveksten. Nå gjør utlånsregulering først og fremst skade, sa Lauridsen til NTB i juli.

For å dempe oppsigelsene i bransjen foreslår Eiendom Norge også at det gis mer penger til energieffektivisering av norske boliger og en gjennomgang av byggeregler.

Vil ha forutsigbarhet

Norsk Eiendom, som er bransjeforeningen for eiendomsbransjen, sier de ikke har forhåpninger til noen nye konkrete tiltak.

– Vi forventer likevel at statsråden viser vilje til å gjennomføre tiltak som ikke bare virker på kort sikt, men på lang sikt, for å gi forutsigbarhet til dem som vurderer å investere i bygging, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl til NTB.

Hun foreslår blant annet å innføre et midlertidig økt rentefradrag på boliglån for å skjerme husholdningene fra rentehevinger og å kreve høyere fastrenteandel for boliglån.

Mest av alt vil hun imidlertid at regjeringen skal gjøre mer for å bedre de økonomiske rammebetingelsene til eiendomsselskapene.

– Det hjelper ikke med gode låneordninger og tilskudd hvis ikke selskapene har likviditet til å dekke egenkapitalkravet. Da blir disse kravene bare et spill for galleriet.