Grethe Aasved går av som administrerende direktør ved St. Olavs hospital