Har brukt milliarder: – Totalt bort­kastede penger