Heller ikke i denne tredje runden vil lærerne ramme barnetrinnet eller barnehagene. Samtlige lærere i streik fra mandag 29. august jobber i ungdomsskolen eller i videregående skole, melder TV 2. Ifølge NRK kommer blant annet samtlige videregående skoler i Lillestrøm kommune til å være lammet av streik.

– Lærerhjertene våre blør når elevene rammes av denne konflikten. Men de rammes hardere når de ikke får lærere som er utdannet til denne viktige og krevende jobben, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet en pressemelding om opptrappingen.

Lærernes fagforbund i kommunesektoren brøt meklingen i årets lønnsoppgjør, mange timer på overtid. Da var det klart at de ikke nådde fram med sine lønnskrav. Streiken har formelt vart siden før sommeren, men det er først nå etter skolestart at den virkelig gjør seg gjeldende.

Nesten 3.000 streiker

Første skoledag etter sommerferien denne uka tok Utdanningsforbundet over 1.322 lærere ut i streik. En uke senere blir altså ytterligere 1.423 tatt ut. Lærerstreiken rammer skoler i 14 kommuner og ti fylkeskommuner. Men det andre streikeuttaket viser at Utdanningsforbundet skjermer de yngste elevene. De som blir tatt ut i streik, jobber hovedsakelig i høyere klassetrinn.

LO-forbundet Skolenes landsforbund har i dag 31 medlemmer i streik og varsler plassfratredelser for 13 nye medlemmer fra mandag.

– Vi har på ingen måte krevd et gedigent lønnshopp, slik noen kanskje kan ha fått inntrykk av. Vi streiker fordi lærerne i skolen har fått en dårligere lønnsutvikling enn de andre ansatte i kommunene i seks tariffoppgjør på rad, sier Handal.

KS: Prioriterer de unge

– Alle andre enn lærerorganisasjonene er enige om å ta grep for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i kommunene. Alle unge, nyutdannede får et kraftig lønnsløft, på opptil 36.000 kroner. Mange unge, nyutdannede lærere er derfor blant vinnerne i dette lønnsoppgjøret, påpeker arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Utdanningsforbundet ønsket i stedet å prioritere de lærerne som har lengst utdanning og ansiennitet, og høyest lønn. Disse får egne tillegg som gjelder fra neste år. De fleste lektorer med lengst utdanning og ansiennitet vil etter dette lønnsoppgjøret få godt over 700.000 kroner i årslønn, med stillings- og funksjonstillegg, framholder han i en kommentar til opptrappingen.

– Utdanningsforbundets opptrapping av streiken vil gjøre skolestarten vanskelig for enda flere elever. Det er et stort ansvar å ta, etter at barn og unge har hatt en tøff skolehverdag i to år under pandemien, sier Gangsø.

Krever mer

Oppgjøret i kommunesektoren, som ble akseptert av samtlige andre grupper som var omfattet, har en ramme på 3,84 prosents lønnsvekst. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Det lærerne reagerer på, er fordelingen innenfor denne rammen. De framholder at de nok en gang har fått en mindre del av kaka, til fordel for andre grupper.

– Norge har lærermangel – stor lærermangel. KS har gjort oss til lønnstapere for sjette året på rad. Det er klart at det regnestykket ikke går opp, og gjør at færre søker seg til lærerutdanning, og flere vurderer å slutte i jobben, sa leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NTB forrige uke.