Kuttet i friinntekten for uføretrygdede fjernes i statsbudsjettet