Mandag kveld gikk Ålesund sjukehus i grønn beredskap fordi datanettverket ikke fungerte. Foto: Marius Simensen

Mandag kveld ble det satt krisestab på Ålesund sjukehus fordi datanettverket svikta.

Feilen var funnet og rettet etter rundt to timer, men i mellomtida måtte sjukehuset ta i bruk beredskapsplan for bortfall av IKT. Dette innebærer blant anna reserveløsning for intern kommunikasjon og varsling.

Nå er det klart hva som forårsaka feilen i datanettverket.

– Et kort strømutfall førte til en feil i en teknisk komponent, opplyser IKT-sjef Odd Arne Maridal.

Det nye nødstrømsaggregatet kobla seg automatisk inn med en gang slik det skulle, så sjukehuset hadde strøm hele tida. Men datanettverket svikta altså.

– Av sikkerhetsmessige hensyn kan jeg dessverre ikke gå nærmere inn på detaljene. Vi kan forsikre om at vi har gjort tiltak for at det samme ikke kan skje igjen, legger Maridal til.

På akuttmottaket var det flere som satt og jobba foran PC mandag kveld mens datanettverket var nede.

– Beredskapsrutinene våre for denne typen hendelser gjør at vi har ulike reserveløsninger, både analoge og digitale, som gir økt robusthet og god pasientsikkerhet, forsikrer IKT-sjefen.

– Hva slags konsekvenser kunne feilen fått for akutt aktivitet?

– Vi er en beredskapsorganisasjon som er utrolig godt trent på uventa hendelser. Vi har gode rutiner for å håndtere slike situasjoner uten at det går på bekostning av akutt aktivitet. Samarbeidet internt i Helse Møre og Romsdal og i regionen bidrar til at dette er mulig.

– Dersom feilen hadde vart til neste morgen, hva slags konsekvenser hadde det fått for planlagt aktivitet?

– Hadde dette blitt en langvarig hendelse utover neste morgen, kunne det potensielt sett fått konsekvenser for noe av den planlagte aktiviteten. Samtidig er det viktig å understreke at vi har flere lag med tiltak før det blir aktuelt. Vi har blant annet mulighet til å kalle inn flere ansatte på jobb, dette ble ikke nødvendig denne gangen.