Mener Vegvesenet må bry seg mer om folk som bor langs vegene