– Dette er et produkt som ikke er ment for barn, da bør det heller ikke selges til barn, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet

Hun reagerer etter at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) la fram Folkehelsemeldingen fredag.

Salget av energidrikk har økt betydelig de siste årene: I 2019 ble det solgt 41 millioner liter, mens i fjor var salget 73 millioner liter. Det er også utviklet flere varianter, og energidrikk selges i større bokser.

– Innføring av lovpålagt 16-års aldersgrense vil være et målrettet, effektivt og nødvendig tiltak, som flere andre land allerede har innført, sier Blyverket.

Bekymret for de yngste

Utviklingen er bekymringsfull, mener regjeringen. Men den vil foreløpig ikke foreslå at det skal innføres aldersgrense. I stedet sier Kjerkol at det er noe de vil se nærmere på.

– Det er nøyaktig det samme som ble sagt i 2019, siden da er salget av energidrikk nær doblet. Forbrukerrådet hadde forventet at regjeringen nå tok grep og kom med en avklaring på at de vil innføre en aldersgrense for kjøp av energidrikk, sier Blyverket.

Forbrukerrådet er særlig bekymret over bruken hos de yngste. Barn er i gjennomsnitt 12,5 år gamle når de prøver energidrikk første gang. Gutter starter tidligere enn jenter, viser Forbrukerrådets kartlegging fra 2021.

Økningen er også størst blant jenter og i de yngste aldersklassene, ifølge Forbrukerrådets tall. Én av fire i alderen ti-tolv år som drikker energidrikk, sier de gjør det hver uke, ifølge kartleggingen.

– Når vi vet at stadig flere yngre etablerer seg som forbrukere, og bransjens selvregulering overhodet ikke fungerer, trenger vi en aldersgrense for kjøp av energidrikk, sier Blyverket.

Mener selvregulering er altfor svakt

For tre år siden ble det innført en maksgrense for hvor mye koffein energidrikk kan inneholde.

I tillegg er energidrikker omfattet av ordningen Matbransjens faglige utvalg, og bransjen har frivillig inngått en avtale som gjelder markedsføring. Men Forbrukerrådet har tidligere kritisert intensjonsavtalen for å være et altfor svakt virkemiddel.

Det er naivt å tro at bransjens egen selvregulering vil være tilstrekkelig når energiprodusenter sitter i Matbransjens faglige utvalg, mener Blyverket.

Kjerkol vil ha oppdatert anbefaling

Kjerkol viser til at Folkehelsemeldingen nå går videre til Stortinget, der man skal diskutere hvor strenge virkemidler skal være.

Grunnen til at hun ikke nå vil foreslå aldersgrense, hviler på Mattilsynets vurdering fra 2019. Den gang ble aldersgrense utredet, men ikke anbefalt, sier hun.

– Vi har regulert disse varene gjennom at koffeininnholdet må begrenses, sier Kjerkol til NTB.

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har fått nye oppdrag for å se på målrettede tiltak for å begrense skadevirkninger av energidrikker. Aldersgrense kan være en mulighet.

– Nå vil vi få oppdaterte anbefalinger. Da må vi se på det på nytt, sier hun.