Nytt lag miljøgift oppå giftlokket

foto
Rolf Fiskerstrand (t.h.) tidligere adm.dir. ved Fiskerstrand verft AS, nå konsernsjef i Fiskerstrand Holding, og Ronny Blomvik, daværende ordfører i Sula, håpet i 2010 på at pilotprosjektet ville få stor betydning. Foto: Staale Wattø